23.06.2023. EIS statistika

23.06.2023. EIS statistika

2023. gada 24. jūnijs

23.06.2023. VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā veikts apstiprinājums 1526 pasūtījumiem, iegādājoties 684849 preces, par kopējo summu 788 410.62 EUR (t.sk. PVN).
Vislielāko pasūtījumu 208 098.26 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājusi Jelgavas novada pašvaldība, iegādājoties:

Pasūtījums veikts 2023. gada 27. maijā un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 26 dienām.
Preces tika iegādātas no 'Crayon Latvia' SIA (reģ. nr. 40203238081). 2023. gadā uzņēmums VRAA EIS izpildījis 4 pasūtījumus, piegādājot 1530 preces par kopējo summu 310,611.24 €.