19.06.2023. EIS statistika

19.06.2023. EIS statistika

2023. gada 20. jūnijs

Vakar, 2023. gada 19. jūnijā, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā apstiprināti 425 pasūtījumi, iegādājoties 205654 preces, par kopējo summu 288 905.42 EUR (t.sk. PVN).
Vislielāko pasūtījumu 119 070.81 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājis LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde IeM, iegādājoties:

Pasūtījums veikts 2022. gada 10. maijā un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 405 dienām.
Preces tika iegādātas no 'RIX Technologies' AS (reģ. nr. 40003548427). Kā patiesā labuma guvējs norādīts Sandis Kolomenskis (040775-*****) un Eva Fadejeva (160973-*****). 2023. gadā uzņēmums VRAA EIS izpildījis 108 pasūtījumus, piegādājot 6787 preces par kopējo summu 1,325,901.82 €.