17.06.2023. EIS statistika

17.06.2023. EIS statistika

2023. gada 18. jūnijs

2023. gada 17. jūnijā VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā apstiprināti 1228 pasūtījumi, iegādājoties 638786 preces, par kopējo summu 4 178 127.89 EUR (t.sk. PVN).
Pasūtījumu 1 922 980.04 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājusi Aizsardzības ministrija, iegādājoties:

Pasūtījums veikts 2023. gada 18. maijā un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 29 dienām.
Preces tika iegādātas no 'DPA' SIA (reģ. nr. 40003351675). Kā patiesā labuma guvējs norādīts Sandis Kolomenskis (040775-*****). 2023. gadā uzņēmums Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā izpildījis 415 pasūtījumus, piegādājot 344109 preces par kopējo summu 13,343,088.31 €.
Pasūtījumu 715 470.71 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājis Latvijas valsts meži, iegādājoties:Pasūtījums veikts 2023. gada 23. maijā un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 24 dienām.
Preces tika iegādātas no 'DPA' SIA (reģ. nr. 40003351675). Kā patiesā labuma guvējs norādīts Sandis Kolomenskis (040775-*****). 2023. gadā uzņēmums Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā izpildījis 415 pasūtījumus, piegādājot 344109 preces par kopējo summu 13,343,088.31 €.
Pasūtījumu 277 332.00 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājis Latvijas valsts meži, iegādājoties:Pasūtījums veikts 2023. gada 11. aprīlī un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 67 dienām.
Preces tika iegādātas no 'TelCom' SIA (reģ. nr. 40003899464). Kā patiesā labuma guvējs norādīts Jānis Kravalis (240479-*****) un Dzintars Berkolts (141172-*****). 2023. gadā uzņēmums VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā izpildījis 429 pasūtījumus, piegādājot 3792 preces par kopējo summu 2,685,100.01 €.
Pasūtījumu 267 001.02 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājis Latvijas valsts meži, iegādājoties:Pasūtījums veikts 2023. gada 26. maijā un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 21 dienas.
Preces tika iegādātas no 'DPA' SIA (reģ. nr. 40003351675). Kā patiesā labuma guvējs norādīts Sandis Kolomenskis (040775-*****). 2023. gadā uzņēmums Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā izpildījis 415 pasūtījumus, piegādājot 344109 preces par kopējo summu 13,343,088.31 €.
Pasūtījumu 101 718.99 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājis LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde IeM, iegādājoties:Pasūtījums veikts 2023. gada 12. maijā un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 35 dienām.
Preces tika iegādātas no 'Capital' AS (reģ. nr. 40003088497). Kā patiesā labuma guvējs norādīts Ivars Putniņš (260167-*****). 2023. gadā uzņēmums VRAA EIS izpildījis 828 pasūtījumus, piegādājot 11740 preces par kopējo summu 4,146,757.25 €.