15.06.2023. EIS statistika

15.06.2023. EIS statistika

2023. gada 16. jūnijs

2023. gada 15. jūnijā VRAA EIS apstiprināti 2650 pasūtījumi, iegādājoties 1432912 preces, par kopējo summu 2 723 395.30 EUR (t.sk. PVN).
Pasūtījumu 1 593 093.37 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājis RD iestāde: LD Rīgas sociālais dienests. RD iestādes kods: 21232, iegādājoties:

Pasūtījums veikts 2023. gada 9. maijā un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 37 dienām.
Preces tika iegādātas no 'DPA' SIA (reģ. nr. 40003351675). Kā patiesā labuma guvējs norādīts Sandis Kolomenskis (040775-*****). 2023. gadā uzņēmums VRAA EIS izpildījis 406 pasūtījumus, piegādājot 336549 preces par kopējo summu 10,374,882.83 €.
Pasūtījumu 545 102.79 EUR (t.sk. PVN) apmērā apstiprinājusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra, iegādājoties:Pasūtījums veikts 2023. gada 19. maijā un kvaliatāte/piegāde apstiprināta pēc 27 dienām.
Preces tika iegādātas no 'DPA' SIA (reģ. nr. 40003351675). Kā patiesā labuma guvējs norādīts Sandis Kolomenskis (040775-*****). 2023. gadā uzņēmums VRAA EIS izpildījis 406 pasūtījumus, piegādājot 336549 preces par kopējo summu 10,374,882.83 €.